Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

PSIHOLOGIA ANXIETĂȚII. Cunoașterea lui pentru a înțelege mecanismele de funcționare
PSIHOLOGIA ANXIETĂȚII. Cunoașterea lui pentru a înțelege mecanismele de funcționare
PSIHOLOGIA ANXIETĂȚII. Cunoașterea lui pentru a înțelege mecanismele de funcționare
Ebook39 pages31 minutes

PSIHOLOGIA ANXIETĂȚII. Cunoașterea lui pentru a înțelege mecanismele de funcționare

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce este anxietatea? Ce deosebește anxietatea patologică de anxietatea funcțională? Cum se transformă într-o tulburare psihologică și care sunt caracteristicile sale?

În acest ghid veți găsi conceptele de bază ale psihologiei explicate într-un mod simplu, clar și cuprinzător pentru a înțelege funcționarea anxietății și patologiile acesteia. Cartea îl ia pe cititor de mână și îl urmărește prin etape graduale de descoperire, evidențiind punctele principale ale subiectului. 

Pe parcursul lecturii, veți învăța:

- Cum să distingem anxietatea funcțională și adaptivă de anxietatea patologică;
- Care sunt principalele tulburări de anxietate;
- explicațiile genetice, biologice și de mediu;
- care sunt caracteristicile unui diagnostic psihologic de anxietate;
- principalele metode de intervenție pentru gestionarea anxietății.

Psihologie pentru toți! Înțelegerea fundamentelor științifice ale psihologiei nu a fost niciodată atât de ușoară, datorită unei serii de manuale practice și consultări instantanee care pot oferi cititorilor exact informațiile pe care le caută.
 
LanguageRomână
Release dateMay 15, 2021
ISBN9791220806503
PSIHOLOGIA ANXIETĂȚII. Cunoașterea lui pentru a înțelege mecanismele de funcționare

Read more from Stefano Calicchio

Related to PSIHOLOGIA ANXIETĂȚII. Cunoașterea lui pentru a înțelege mecanismele de funcționare

Related ebooks

Psychology For You