Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

PSICOLOGIE, DEPRESIUNE ȘI DISTURBARE UMORALĂ: înțelegerea mecanismelor de bază
PSICOLOGIE, DEPRESIUNE ȘI DISTURBARE UMORALĂ: înțelegerea mecanismelor de bază
PSICOLOGIE, DEPRESIUNE ȘI DISTURBARE UMORALĂ: înțelegerea mecanismelor de bază
Ebook28 pages28 minutes

PSICOLOGIE, DEPRESIUNE ȘI DISTURBARE UMORALĂ: înțelegerea mecanismelor de bază

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce este depresia și care sunt mecanismele sale psihologice de funcționare? Care sunt simptomele tulburărilor de dispoziție? Cum afectează acestea viața oamenilor?

În acest ghid veți găsi explicații simple, clare și cuprinzătoare ale noțiunilor de bază ale psihologiei pentru a vă ajuta să înțelegeți cum funcționează depresia, alte tulburări ale dispoziției și patologii conexe. Cartea ia cititorul de mână și îl însoțește prin etape de descoperire treptată, care evidențiază punctele cheie ale subiectului. 

Pe parcursul lecturii veți învăța:

- ce este starea de spirit;
- care sunt principalele tulburări ale dispoziției;
- ce sunt și cum funcționează depresia, distimia și tulburarea bipolară;
- principalele metode de intervenție pentru a face față disconfortului.

Psihologie pentru toți! Înțelegerea bazelor științifice ale psihologiei nu a fost niciodată atât de simplă, grație unei linii de manuale de referință practice și imediate, care pot oferi cititorului exact informațiile pe care le caută.
LanguageRomână
Release dateMay 15, 2021
ISBN9791220806268
PSICOLOGIE, DEPRESIUNE ȘI DISTURBARE UMORALĂ: înțelegerea mecanismelor de bază

Read more from Stefano Calicchio

Related to PSICOLOGIE, DEPRESIUNE ȘI DISTURBARE UMORALĂ

Related ebooks

Psychology For You