Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

NEUROPSIHOLOGIE: elementele de bază ale problemei
NEUROPSIHOLOGIE: elementele de bază ale problemei
NEUROPSIHOLOGIE: elementele de bază ale problemei
Ebook40 pages40 minutes

NEUROPSIHOLOGIE: elementele de bază ale problemei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce este neuropsihologia și cum funcționează? Acest ghid își propune să introducă cititorul în această disciplină și încearcă să transmită într-un mod simplu, dar nu simplist, ansamblul de cunoștințe care o compun. 

În acest ghid veți găsi explicate într-un mod clar și cuprinzător conceptele de bază ale neuropsihologiei, utile pentru a înțelege cum funcționează principalele funcții cognitive umane. Cartea ia cititorul de mână și îl urmărește prin etape graduale de descoperire, evidențiind punctele cheie din domeniul de studiu. 

Pe măsură ce veți citi, veți descoperi:

- Care sunt elementele de bază ale neuropsihologiei;
- metodele de investigație și de cercetare utilizate;
- cum funcționează funcțiile cognitive ale minții;
- agnosia, apraxia, afazia, dislexia, disgrafia și discalculia;
- declinul mental și reabilitarea neuropsihologică.

Psihologia pentru toată lumea - Înțelegerea fundamentelor științifice ale psihologiei nu a fost niciodată atât de ușoară, datorită unei serii de manuale practice și consultări instantanee care pot oferi cititorilor exact informațiile pe care le caută.
 
LanguageRomână
Release dateMay 15, 2021
ISBN9791220806497
NEUROPSIHOLOGIE: elementele de bază ale problemei
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to NEUROPSIHOLOGIE

Related ebooks

Books Recommended For You