Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Consultanți 2.0: Cum să organizezi și să gestionezi noul marketing pentru consultanți și profesioniști
Consultanți 2.0: Cum să organizezi și să gestionezi noul marketing pentru consultanți și profesioniști
Consultanți 2.0: Cum să organizezi și să gestionezi noul marketing pentru consultanți și profesioniști
Ebook141 pages1 hour

Consultanți 2.0: Cum să organizezi și să gestionezi noul marketing pentru consultanți și profesioniști

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Puține domenii de activitate au suferit schimbări atât de drastice și profunde în ultimii ani ca cel al consultanței. Consultantul și profesionistul s-au trezit înghesuiți într-o paradigmă complet nouă, în care, pe de o parte, accesul simplificat la piață a dus la creșterea concurenței, în timp ce, pe de altă parte, clienții au manifestat o nevoie tot mai mare de profesionalism și de personalizare a serviciului oferit. Din păcate, aceste probleme nu mai pot fi rezolvate cu instrumentele de comunicare folosite în trecut. 
Această carte a fost concepută ca un veritabil curs de formare, pe parcursul căruia vor fi explorate în profunzime numeroase aspecte:

- cele mai bune instrumente de promovare a unei activități de consultanță, atât offline, cât și online;
- tehnici de marketing dedicate profesioniștilor;
- consecințele revoluției digitale pentru cei implicați în activitatea de consultanță;
- pârghiile digitale pe care se poate acționa pentru a dobândi și fideliza clienții;
- tranziția de la comunicarea tradițională la cea digitală;
- și multe altele.

Nu mai pierdeți timp și începeți să găsiți noi clienți cu ajutorul marketingului 2.0. Dacă doriți cu adevărat să obțineți rezultate durabile, învingând concurența, acest ghid este pentru dumneavoastră. 
 
LanguageRomână
Release dateMay 11, 2021
ISBN9791220804691
Consultanți 2.0: Cum să organizezi și să gestionezi noul marketing pentru consultanți și profesioniști

Read more from Stefano Calicchio

Related to Consultanți 2.0

Related ebooks

Business For You