Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria psihologiei științifice: De la nașterea psihologiei până la neuropsihologie și cele mai actuale domenii de aplicare
Istoria psihologiei științifice: De la nașterea psihologiei până la neuropsihologie și cele mai actuale domenii de aplicare
Istoria psihologiei științifice: De la nașterea psihologiei până la neuropsihologie și cele mai actuale domenii de aplicare
Ebook51 pages34 minutes

Istoria psihologiei științifice: De la nașterea psihologiei până la neuropsihologie și cele mai actuale domenii de aplicare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Descoperirea istoriei psihologiei și a domeniilor sale de aplicare nu a fost niciodată mai ușoară. Acest volum trece în revistă principalele curente de gândire care au caracterizat nașterea și evoluția psihologiei științifice. De la primele laboratoare de psihologie la teoria psihodinamică, de la cognitivism la neuroștiințe, prima parte a acestui ghid vă ia de mână și vă însoțește printre cele mai importante descoperiri ale domeniului. Cea de-a doua parte a volumului este dedicată descoperirilor din psihologia clinică, a muncii, juridică, a dezvoltării și a diferitelor domenii de aplicare a materiei. Toate acestea printr-un stil de discurs simplu, rapid și esențial. Cartea se încheie cu un mic test de autoevaluare care permite cititorului să revadă și să fixeze principalele concepte. Uitați de manualele de psihologie de mii de pagini sau de manualele de psihologie cu prețuri prohibitive și începeți să explorați modul în care funcționează mintea dumneavoastră printr-o serie de ghiduri la prețuri imbatabile.
LanguageRomână
Release dateMay 12, 2021
ISBN9791220805520
Istoria psihologiei științifice: De la nașterea psihologiei până la neuropsihologie și cele mai actuale domenii de aplicare

Read more from Stefano Calicchio

Related to Istoria psihologiei științifice

Related ebooks

Psychology For You