Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O abordare ușoară a psihologiei muncii: Ghid introductiv pentru utilizarea cunoștințelor psihologice în domeniul muncii și al organizațiilor
O abordare ușoară a psihologiei muncii: Ghid introductiv pentru utilizarea cunoștințelor psihologice în domeniul muncii și al organizațiilor
O abordare ușoară a psihologiei muncii: Ghid introductiv pentru utilizarea cunoștințelor psihologice în domeniul muncii și al organizațiilor
Ebook63 pages55 minutes

O abordare ușoară a psihologiei muncii: Ghid introductiv pentru utilizarea cunoștințelor psihologice în domeniul muncii și al organizațiilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cât de multă valoare suntem capabili să exprimăm în compania în care lucrăm? Cum ne putem valorifica cel mai bine potențialul? Care sunt strategiile de gestionare a contextelor de stres și de competitivitate excesivă? Această carte reunește know how-ul necesar pentru a rezolva întrebările de mai sus și pentru a crea soluții pentru a obține ce e mai bun din munca dumneavoastră. 

Învățarea conceptelor de bază ale psihologiei muncii înseamnă să înveți metode pentru a-ți recunoaște și evalua corect competențele în raport cu contextul operațional, pentru a-ți înțelege colegii și partenerii cu care împărtășești experiența zilnică de colaborare și pentru a realiza valoarea adăugată care stă la baza oricărei creșteri în lumea afacerilor.

În concluzie, acest ghid a fost creat pentru a explica într-un mod simplu și accesibil cum să folosești cunoștințele de psihologie în organizațiile moderne. Toate informațiile sunt oferite într-un mod simplu, practic și accesibil, permițând cititorului să dobândească rapid elementele de bază ale subiectului. Uitați de manualele teoretice ineficiente din mii de pagini vândute la prețuri nebunești pe internet și bucurați-vă în sfârșit de o lectură care vă va oferi ceea ce căutați la un preț imbatabil.
 
LanguageRomână
Release dateMay 11, 2021
ISBN9791220805087
O abordare ușoară a psihologiei muncii: Ghid introductiv pentru utilizarea cunoștințelor psihologice în domeniul muncii și al organizațiilor

Read more from Stefano Calicchio

Related to O abordare ușoară a psihologiei muncii

Related ebooks

Business For You