Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scriitor 2.0: Cum să câștigi bani scriind cărți pentru a le vinde online
Scriitor 2.0: Cum să câștigi bani scriind cărți pentru a le vinde online
Scriitor 2.0: Cum să câștigi bani scriind cărți pentru a le vinde online
Ebook99 pages53 minutes

Scriitor 2.0: Cum să câștigi bani scriind cărți pentru a le vinde online

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

După zile și nopți de muncă, ți-ai terminat în sfârșit cartea! Ți-ai sacrificat timpul, interesele, dar acest efort este răsplătit prin găsirea unei mici capodopere în mâinile tale. Și acum? Află cum poți răspunde eforturilor tale literare cu primul manual care a explicat publicului larg tehnicile și strategiile de marketing editorial. Acest ghid vă spune cum să planificați numeroasele aspecte ale promovării cărții; de la comunicatele de presă la recenziile online, de la stabilirea agendei la trimiterea dosarului de presă către jurnaliști. Dacă sunteți un scriitor în curs de apariție, cât vă costă, în termeni de vânzări pierdute, faptul că nu ați citit acest ghid? Nu mai pierdeți timpul și începeți acum să vă promovați cartea online.
 
LanguageRomână
Release dateMay 11, 2021
ISBN9791220805124
Scriitor 2.0: Cum să câștigi bani scriind cărți pentru a le vinde online

Read more from Stefano Calicchio

Related to Scriitor 2.0

Related ebooks

Business For You