Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Biroul de presă digitală: Cum să generezi interes în media 2.0 și să gestionezi relațiile publice grație potențialului web-ului
Biroul de presă digitală: Cum să generezi interes în media 2.0 și să gestionezi relațiile publice grație potențialului web-ului
Biroul de presă digitală: Cum să generezi interes în media 2.0 și să gestionezi relațiile publice grație potențialului web-ului
Ebook155 pages2 hours

Biroul de presă digitală: Cum să generezi interes în media 2.0 și să gestionezi relațiile publice grație potențialului web-ului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Biroul de presă și activitățile de relații publice au suferit schimbări drastice odată cu apariția internetului. Gestionarea noilor media reprezintă astăzi un pas fundamental pentru oricine dorește să își construiască vizibilitatea online, învățând să comunice cu serviciile tipice ale web 2.0. În acest manual veți descoperi strategii operaționale pentru a accepta provocarea noilor media și pentru a configura un plan de comunicare capabil să valorifice la maximum numeroasele oportunități care au apărut în ultimii ani. În special, veți descoperi cum să exploatați avantajul competitiv oferit de biroul de presă digital, cum să organizați comunicarea online, cum să aplicați noile reguli de relații publice pe web. De asemenea, veți învăța cum să utilizați noile instrumente operaționale, cum ar fi comunicatele de presă online, marketingul prin articole, blogurile corporative, interviurile digitale, sponsorizările online și kiturile de presă. Acest lucru vă va permite să dobândiți informații esențiale pentru a vă extinde publicul țintă și pentru a vă gestiona mai bine comunicarea corporativă. În termeni simpli, nu mai pierdeți timpul cu lecturi sau sfaturi ineficiente și acum dobândiți ani de experiență cu lecturi care vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivele.
LanguageRomână
Release dateMay 12, 2021
ISBN9791220805506
Biroul de presă digitală: Cum să generezi interes în media 2.0 și să gestionezi relațiile publice grație potențialului web-ului
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Biroul de presă digitală

Related ebooks

Business For You