Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Landing pages: ce sunt și cum funcționează: Manualul care explică toate elementele de bază ale marketingului landing page, de la creare la optimizare
Landing pages: ce sunt și cum funcționează: Manualul care explică toate elementele de bază ale marketingului landing page, de la creare la optimizare
Landing pages: ce sunt și cum funcționează: Manualul care explică toate elementele de bază ale marketingului landing page, de la creare la optimizare
Ebook37 pages54 minutes

Landing pages: ce sunt și cum funcționează: Manualul care explică toate elementele de bază ale marketingului landing page, de la creare la optimizare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce sunt landing page-urile și cum funcționează? De ce sunt atât de importante în ecosistemul actual de marketing web. În acest ghid vă vom oferi toate informațiile de bază despre crearea și optimizarea paginilor de destinație. În special, vom studia principiul de funcționare care stă la baza acestui instrument de web marketing. Dar se va aprofunda și redactarea textelor și cele mai bune strategii pentru a crește eficiența operațională a acestor instrumente.
În concluzie, acesta este primul manual destinat utilizatorilor care nu au cunoștințe în domeniu și care doresc să înțeleagă într-un mod simplu și eficient modul în care funcționează paginile de vânzare pe web. 
 
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220804431
Landing pages: ce sunt și cum funcționează: Manualul care explică toate elementele de bază ale marketingului landing page, de la creare la optimizare

Read more from Stefano Calicchio

Related to Landing pages

Related ebooks

Business For You