Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Introducere în psihologia emoțiilor: De la Darwin la neuroștiințe, ce sunt și cum funcționează emoțiile
Introducere în psihologia emoțiilor: De la Darwin la neuroștiințe, ce sunt și cum funcționează emoțiile
Introducere în psihologia emoțiilor: De la Darwin la neuroștiințe, ce sunt și cum funcționează emoțiile
Ebook53 pages37 minutes

Introducere în psihologia emoțiilor: De la Darwin la neuroștiințe, ce sunt și cum funcționează emoțiile

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Descoperirea semnificației și funcționării emoțiilor nu a fost niciodată atât de simplă. În acest volum trecem în revistă principalele curente de gândire privind psihologia emoțiilor umane. De la teoriile primilor cercetători (precum cele ale lui James și Cannon) până la cele mai recente descoperiri ale psihobiologiei. Cea de-a doua parte a volumului este dedicată problemelor legate de emoțiile de bază, inteligența emoțională și dezvoltarea emoțională. Ghidul se bazează pe un stil discursiv simplu, rapid și esențial. Cartea se încheie cu un mic test de autoevaluare care permite cititorului să revadă și să fixeze principalele concepte. Uitați de manualele de psihologie de mii de pagini sau de manualele de psihologie prohibitive și începeți să explorați modul în care funcționează mintea dumneavoastră printr-o serie de ghiduri la prețuri imbatabile.
 
LanguageRomână
Release dateMay 12, 2021
ISBN9791220805537
Introducere în psihologia emoțiilor: De la Darwin la neuroștiințe, ce sunt și cum funcționează emoțiile
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Introducere în psihologia emoțiilor

Related ebooks

Books Recommended For You