Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Neuromarketing în 7 răspunsuri
Neuromarketing în 7 răspunsuri
Neuromarketing în 7 răspunsuri
Ebook47 pages40 minutes

Neuromarketing în 7 răspunsuri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această carte a fost creată pentru a oferi răspunsuri simple, practice și eficiente la principalele întrebări referitoare la neuromarketing și la influențele sale conexe din ramura neuroeconomiei. 

Obiectivul: să permită cititorului o bună înțelegere a subiectului, folosind un text suficient de scurt pentru a termina lectura profitând de numeroasele momente de așteptare și de tragere de timp ale zilei.
Printre subiectele abordate în cadrul acesteia, este posibil să se descopere:

- ce este și cum se naște neuromarketingul;
- cum funcționează neuromarketingul și pe ce pârghii acționează;
- care sunt elementele cheie ale unei campanii de neuromarketing;
- cum se poate crea un mesaj promoțional adresat creierului primitiv;
- cum poate fi utilizat neuromarketingul;
- regulile de bază ale disciplinei;
- aspectele etice și profesionale ale utilizării neuromarketingului.

Citind ghidul puteți găsi informațiile de care aveți nevoie pentru a înțelege cum funcționează neuromarketingul, care este activitatea desfășurată în mod normal de un expert în domeniu și ce rezultate pot fi obținute.

Toate acestea sunt realizate prin intermediul unui program de 7 răspunsuri conceput pentru a permite cititorului să dobândească rapid un bun nivel de expertiză în domeniu, sprijinind astfel conversațiile eficiente cu furnizorii și colegii. 
 
LanguageRomână
Release dateMay 10, 2021
ISBN9791220804653
Neuromarketing în 7 răspunsuri
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Neuromarketing în 7 răspunsuri

Related ebooks

Business For You