Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fotograf 2.0: Cum să promovezi și să vinzi fotografii pe internet datorită agențiilor microstock și photostock
Fotograf 2.0: Cum să promovezi și să vinzi fotografii pe internet datorită agențiilor microstock și photostock
Fotograf 2.0: Cum să promovezi și să vinzi fotografii pe internet datorită agențiilor microstock și photostock
Ebook79 pages46 minutes

Fotograf 2.0: Cum să promovezi și să vinzi fotografii pe internet datorită agențiilor microstock și photostock

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Primul manual operațional dedicat comercializării online a fotografiilor.
Doriți să vă puteți transforma hobby-ul dumneavoastră, fotografia digitală, într-o formă de muncă care să vă permită să câștigați bani în plus sau chiar un salariu real? Sute de mii de oameni obțin deja rezultate similare în întreaga lume, deoarece, contrar a ceea ce credeți, piața online a fotografiei digitale vă permite adesea să obțineți câștiguri importante.
În acest ghid sunt dezvăluite, în sfârșit, strategiile de distribuție și promovare digitală care vă vor permite să câștigați bani prin vânzarea de photostockuri și microstockuri pe web.
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220804257
Fotograf 2.0: Cum să promovezi și să vinzi fotografii pe internet datorită agențiilor microstock și photostock
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Fotograf 2.0

Related ebooks

Books Recommended For You