Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

EURO: Ce este și cum funcționează: De ce a fost creat euro și cum funcționează: o abordare simplă a monedei unice europene
EURO: Ce este și cum funcționează: De ce a fost creat euro și cum funcționează: o abordare simplă a monedei unice europene
EURO: Ce este și cum funcționează: De ce a fost creat euro și cum funcționează: o abordare simplă a monedei unice europene
Ebook30 pages25 minutes

EURO: Ce este și cum funcționează: De ce a fost creat euro și cum funcționează: o abordare simplă a monedei unice europene

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

De ce a fost creat euro și cum funcționează? Ce a cauzat dificultățile monedei europene și ce soluții sunt adoptate pentru a stopa instabilitatea care sperie întreaga lume financiară? Visul unei monede unice și al unei piețe unice a fost cultivat în Europa timp de mai multe generații. Moneda euro a adus Europei avantaje considerabile, dar a schimbat profund și echilibrul economiilor europene. În acest eseu vom porni de la bază, explicând ce este euro și care sunt cauzele care l-au pus în criză. Vom vedea ce strategii au fost adoptate pentru a depăși cele mai dificile și dramatice momente trăite de economie de la nașterea euro și vom explica ce propuneri și inițiative au prezentat fiecare țară în parte pentru a remedia situația dificilă și pentru a relansa rolul euro pe continent și în lume.
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220803717
EURO: Ce este și cum funcționează: De ce a fost creat euro și cum funcționează: o abordare simplă a monedei unice europene

Read more from Stefano Calicchio

Related to EURO

Related ebooks

Business For You