Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O abordare simplă a Forex: Un ghid introductiv la piața valutară și la cele mai eficiente strategii de tranzacționare valutară
O abordare simplă a Forex: Un ghid introductiv la piața valutară și la cele mai eficiente strategii de tranzacționare valutară
O abordare simplă a Forex: Un ghid introductiv la piața valutară și la cele mai eficiente strategii de tranzacționare valutară
Ebook55 pages33 minutes

O abordare simplă a Forex: Un ghid introductiv la piața valutară și la cele mai eficiente strategii de tranzacționare valutară

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce este Forex Trading și cum funcționează? Învățarea rapidă a noțiunilor de bază ale tranzacționării Forex nu a fost niciodată mai ușoară. Pentru prima dată în Italia, un ghid complet și accesibil vă prezintă mecanismul de funcționare a pieței valutare.
În acest manual practic și simplu veți descoperi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a începe să tranzacționați pe Forex. De la funcționarea cărții până la încrucișările valutare, de la analiza tehnică la analiza fundamentală, până la primul studiu al graficelor și la gestionarea banilor. Forex Trading made simple este primul ghid care vă ia de mână și vă explică pas cu pas cum să vă ocupați de cea mai lichidă piață din lume.
Uitați de manualele teoretice ineficiente de mii de pagini vândute la prețuri nebunești pe internet și bucurați-vă în sfârșit de o lectură capabilă să vă ofere know-how-ul pe care îl căutați la un preț imbatabil.
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220804240
O abordare simplă a Forex: Un ghid introductiv la piața valutară și la cele mai eficiente strategii de tranzacționare valutară

Read more from Stefano Calicchio

Related to O abordare simplă a Forex

Related ebooks

Business For You