Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O abordare simplă a etf: Un ghid introductiv la ETF-uri și la strategiile lor de investiții și de tranzacționare
O abordare simplă a etf: Un ghid introductiv la ETF-uri și la strategiile lor de investiții și de tranzacționare
O abordare simplă a etf: Un ghid introductiv la ETF-uri și la strategiile lor de investiții și de tranzacționare
Ebook52 pages50 minutes

O abordare simplă a etf: Un ghid introductiv la ETF-uri și la strategiile lor de investiții și de tranzacționare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce este un ETF? Cum funcționează? Să înveți rapid elementele de bază ale tranzacționării ETF-urilor nu a fost niciodată atât de ușor.
În acest ghid, veți descoperi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a exploata toate avantajele potențiale ale fondurilor tranzacționate la bursă, cunoașterea indicatorilor de referință, alegerea piețelor relevante, studiul strategiilor de negociere, alocarea activelor și tranzacționarea pe hârtie. Această publicație este primul ghid care vă va ajuta să înțelegeți, pas cu pas, cum să abordați unul dintre cele mai importante instrumente ale piețelor financiare din lume.
Uitați de manualele teoretice ineficiente de mii de pagini vândute la prețuri nebunești pe internet și bucurați-vă de lectura unei cărți care vă va oferi cunoștințele pe care le doriți la un preț imbatabil.
 
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220803755
O abordare simplă a etf: Un ghid introductiv la ETF-uri și la strategiile lor de investiții și de tranzacționare

Read more from Stefano Calicchio

Related to O abordare simplă a etf

Related ebooks

Business For You