Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O abordare ușoară a comunicării profesionale: Ghidul practic de comunicare profesională și cele mai bune strategii de comunicare în afaceri din punct de vedere scris și interpersonal
O abordare ușoară a comunicării profesionale: Ghidul practic de comunicare profesională și cele mai bune strategii de comunicare în afaceri din punct de vedere scris și interpersonal
O abordare ușoară a comunicării profesionale: Ghidul practic de comunicare profesională și cele mai bune strategii de comunicare în afaceri din punct de vedere scris și interpersonal
Ebook64 pages1 hour

O abordare ușoară a comunicării profesionale: Ghidul practic de comunicare profesională și cele mai bune strategii de comunicare în afaceri din punct de vedere scris și interpersonal

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cum comunicați la locul de muncă? Care sunt cele mai bune strategii de relaționare cu clienții și furnizorii? Cum abordați problemele și neînțelegerile care pot apărea la birou? Această carte reunește know how-ul necesar pentru a rezolva întrebările de mai sus și pentru a crea soluții care să vă permită să obțineți cele mai bune rezultate în relațiile de afaceri. 

Scopul este acela de a oferi cititorului o serie de instrumente cu adevărat practice și deloc nemulțumitoare pentru a comunica mai bine, o condiție considerată astăzi fundamentală pentru a opera cu profesionalism în lumea muncii. 

De la cele mai bune strategii de comunicare verbală și scrisă până la managementul comunicării digitale; descoperiți acum cunoștințele necesare pentru a vă organiza, planifica și gestiona în cel mai bun mod rețeaua de afaceri. 

Toate informațiile sunt oferite într-un mod simplu și accesibil, ajutându-vă să dobândiți rapid bazele materiei. Nu mai pierdeți timpul cu mii de pagini de text teoretic și bucurați-vă în sfârșit de o carte care vă oferă ceea ce căutați la un preț imbatabil.
 
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220802154
O abordare ușoară a comunicării profesionale: Ghidul practic de comunicare profesională și cele mai bune strategii de comunicare în afaceri din punct de vedere scris și interpersonal

Read more from Stefano Calicchio

Related to O abordare ușoară a comunicării profesionale

Related ebooks

Business For You