Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marketingul coach 2.0: Strategii operaționale și tehnici de marketing pentru a demara și promova activitatea de coaching pe web
Marketingul coach 2.0: Strategii operaționale și tehnici de marketing pentru a demara și promova activitatea de coaching pe web
Marketingul coach 2.0: Strategii operaționale și tehnici de marketing pentru a demara și promova activitatea de coaching pe web
Ebook46 pages36 minutes

Marketingul coach 2.0: Strategii operaționale și tehnici de marketing pentru a demara și promova activitatea de coaching pe web

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Acest text a fost conceput ca un veritabil curs de formare, pe parcursul căruia vor fi explorate și rezolvate numeroase subiecte, cum ar fi

- cele mai bune instrumente de promovare a unei activități de coaching, atât offline, cât și online;
- tehnici de marketing dedicate coachilor;
- consecințele revoluției digitale pentru cei implicați în activitatea de coaching;
- pârghiile digitale pe care se poate acționa pentru a dobândi clienți și a-i fideliza;
- tranziția de la comunicarea tradițională la cea digitală;
...și multe altele.

Coachii profesioniști care doresc să își deschidă sau să își promoveze propria afacere nu pot lăsa loc de improvizație și au nevoie de competențe de specialitate. Piața de coaching se află într-o paradigmă complet nouă, în care, pe de o parte, accesul simplificat la profesie a dus la creșterea concurenței, iar pe de altă parte, clientul este din ce în ce mai exigent. Acest ghid le explică coachilor cum să își găsească clienți și să își stabilească propriul plan de marketing. Nu mai pierdeți timp și începeți acum să găsiți noi clienți cu ajutorul metodologiei coach 2.0.
 
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2021
ISBN9791220802147
Marketingul coach 2.0: Strategii operaționale și tehnici de marketing pentru a demara și promova activitatea de coaching pe web

Read more from Stefano Calicchio

Related to Marketingul coach 2.0

Related ebooks

Business For You