Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Managementul mărcii în 4 pași: Cum să gestionezi marketingul brandului tău pentru a obține rezultate excelente
Managementul mărcii în 4 pași: Cum să gestionezi marketingul brandului tău pentru a obține rezultate excelente
Managementul mărcii în 4 pași: Cum să gestionezi marketingul brandului tău pentru a obține rezultate excelente
Ebook40 pages27 minutes

Managementul mărcii în 4 pași: Cum să gestionezi marketingul brandului tău pentru a obține rezultate excelente

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este managementul brandului și cum funcționează? Cum se dezvoltă competențele în acest domeniu? Ce strategii pot urma pentru a crea, administra și câștiga un brand personal sau corporativ?

În acest ghid veți găsi o explicație simplă, clară și cuprinzătoare despre cum se construiește și se administrează un brand și care sunt strategiile esențiale pe care trebuie să le cunoașteți în curriculum. Cartea îl ia pe cititor de mână și îl însoțește prin patru etape graduale, care evidențiază punctele cheie ale materialului:

- ce este și cum funcționează un brand;
- cum poate contribui brandul la creșterea valorii produsului sau serviciului oferit;
- care sunt strategiile operaționale pentru construirea și dezvoltarea mărcii;
- în cele din urmă, cum se poate valorifica marca pentru a îmbunătăți și a crește relația cu clienții săi.

Cei patru pași enumerați mai sus reprezintă dezvoltarea exactă a subiectelor din ghid.  Învățarea managementului de brand poate deveni o activitate accesibilă pentru oricine, dar numai dacă știe cum să o facă. Nu mai pierdeți timpul în spatele a mii de pagini de manuale teoretice și descoperiți ceea ce contează cu adevărat printr-o lectură simplă, stimulativă și imediată.
 
LanguageRomână
Release dateMay 8, 2021
ISBN9791220802093
Managementul mărcii în 4 pași: Cum să gestionezi marketingul brandului tău pentru a obține rezultate excelente

Read more from Stefano Calicchio

Related to Managementul mărcii în 4 pași

Related ebooks

Business For You