Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O abordare ușoară a sfeșnicelor japoneze: Ghidul introductiv la tranzacționarea cu sfeșnice și la cele mai eficiente strategii de analiză tehnică
O abordare ușoară a sfeșnicelor japoneze: Ghidul introductiv la tranzacționarea cu sfeșnice și la cele mai eficiente strategii de analiză tehnică
O abordare ușoară a sfeșnicelor japoneze: Ghidul introductiv la tranzacționarea cu sfeșnice și la cele mai eficiente strategii de analiză tehnică
Ebook71 pages27 minutes

O abordare ușoară a sfeșnicelor japoneze: Ghidul introductiv la tranzacționarea cu sfeșnice și la cele mai eficiente strategii de analiză tehnică

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Doriți să descoperiți una dintre cele mai cunoscute Tehnici de Analiză a prețurilor folosită de comercianții profesioniști și de companii? Doriți să învățați și să înțelegeți piața și instrumentele sale financiare cu o simplă privire? Atunci când comercianții își dau seama de potențialul acestei tehnici, activitatea lor se îmbunătățește. Ei devin mai conștienți de semnele pieței și dobândesc un calm psihologic mai puternic. În concluzie, ei pot obține rezultate de top pentru că învață să înțeleagă tranzacționarea pe piață printr-un ghid simplu și accesibil! Nu vă mai pierdeți timpul și începeți ACUM să descoperiți cum puteți începe o activitate de tranzacționare prin intermediul sfeșnicelor japoneze.
LanguageRomână
Release dateMay 6, 2021
ISBN9791220801096
O abordare ușoară a sfeșnicelor japoneze: Ghidul introductiv la tranzacționarea cu sfeșnice și la cele mai eficiente strategii de analiză tehnică

Read more from Stefano Calicchio

Related to O abordare ușoară a sfeșnicelor japoneze

Related ebooks

Business For You