Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lăcomie Înfrântă: Piesă de Teatru & Scenariu de Film
Lăcomie Înfrântă: Piesă de Teatru & Scenariu de Film
Lăcomie Înfrântă: Piesă de Teatru & Scenariu de Film
Ebook58 pages32 minutes

Lăcomie Înfrântă: Piesă de Teatru & Scenariu de Film

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Piesă de teatru & Scenariu de film.

Acțiunea are loc în timpul primului an de domnie a lui Mihnea cel Rău, urmaşul lui Radu cel Mare, voievod care a domnit între anii 1508-1510.

Mihnea-Vodă, care are gânduri mărețe de îmbogăţire, vrea cu orice preţ averea boierilor Craioveşti pe care îi pizmuieşte am

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateApr 17, 2018
ISBN9781988827605
Lăcomie Înfrântă: Piesă de Teatru & Scenariu de Film
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Lăcomie Înfrântă

Related ebooks