Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cezara
Cezara
Cezara
Ebook38 pages48 minutes

Cezara

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cezara din nuvela cu acelaşi nume de Mihai Eminescu este tipul femeii demonice voluntare si agresive idealul feminin al oricarui barbat. Fiica marchizului Bianchi, un om „sărac, desfrânat, jucător”, care e dispus să-şi vândă fiica marchizului bogat Castelmare „dacă i s-ar plăti preţul pe care îl cere”.

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833704
Cezara
Read preview

Read more from Mihai Eminescu

Related to Cezara

Related ebooks

Classics For You