Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ciocoii vechi şi noi
Ciocoii vechi şi noi
Ciocoii vechi şi noi
Ebook278 pages10 hours

Ciocoii vechi şi noi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Romanul Ciocoii vechi şi noi reliefează o frescă socială de la începutul secolului al XIX-lea şi atenţionarea alarmistă asupra pericolului pe care îl constituie apariţia unei noi pături sociale, reprezentate de ciocoii autohtoni.
Tema romanului o constituie viata sociala din Tara Romaneasca in timpul domniilor fanariote. Ideea

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833711
Ciocoii vechi şi noi
Read preview

Related to Ciocoii vechi şi noi

Related ebooks

Classics For You