Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inimi cicatrizate
Inimi cicatrizate
Inimi cicatrizate
Ebook167 pages3 hours

Inimi cicatrizate

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Inimi cicatrizate" este o capodoperă… o carte pe care ar trebui s-o avem mereu la-ndemână şi s-o citim iar şi iar.“ (Paul BAILEY)

Romanul prezinta povestea tânărului Emanuel care ne introduce, de-a lungul unui an, în lumea plină de suferință din sanatoriul Berck, din sudul Franței. Este un roman a

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833865
Inimi cicatrizate
Read preview

Read more from Max Blecher

Related to Inimi cicatrizate

Related ebooks

Classics For You