Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Geniu pustiu
Geniu pustiu
Geniu pustiu
Ebook100 pages3 hours

Geniu pustiu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Romanul este terenul pe care se întâlnesc profunde manifestări naţionale şi romantice, realismul, o imaginaţie debordantă, reflecţii filozofice originale şi îndrăzneţe, adică viitoare constante ale întregii activităţi literare.
Inevitabil, apare în Geniu pustiu şi dragostea, căci şi ea este o constantă eminesc

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833780
Geniu pustiu
Read preview

Read more from Mihai Eminescu

Related to Geniu pustiu

Related ebooks

Classics For You