Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mos Teaca
Mos Teaca
Mos Teaca
Ebook119 pages1 hour

Mos Teaca

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Moș Teacă (1893) este cea mai importantă operă a lui Anton Bacalabasa, care satirizează tipul subofițerului mărginit și tiran din armata acelei epoci.
Mos Teaca al lui Anton Bacalbasa a fost si este caricatura vie a unei armate care se spune ca a trecut de mult, dar ca si personajele lui Caragiale il regasim - uneori incantati, alteori ori

LanguageRomână
Release dateMar 30, 2017
ISBN9786069831014
Mos Teaca

Related to Mos Teaca

Related ebooks

Historical Fiction For You