Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poezii
Poezii
Poezii
Ebook764 pages7 hours

Poezii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mihai Eminescu este considerat de cititori şi de critica literară mondială drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.  
Titlul de fata reprezinta cea mai bogata colectie de poezii a poetului Mihai Eminescu. In cele 650 de pagini regasiti titluri celebre precum: Floare albastra * Revedere * Scrisoarea III * Luce

LanguageRomână
Release dateMar 27, 2017
ISBN9786069421833
Poezii
Read preview

Read more from Mihai Eminescu

Related to Poezii

Related ebooks

Poetry For You