Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sanziana si Pepelea
Sanziana si Pepelea
Sanziana si Pepelea
Ebook257 pages1 hour

Sanziana si Pepelea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sanziana este un bine cunoscut personaj din basmele noastre. Ea detine minunate insusiri: e atat de frumoasa incat „la soare te poti uita, dar la dansa ba“, e buna cu cei drepti, dar in acelasi timp indrazneata cand infrunta fortele raului - pe Muma Padurii sau pe zmei.

Astfel apare ea si in piesa lui Alecsandri. Pepelea este s

LanguageRomână
Release dateMar 30, 2017
ISBN9786069831052
Sanziana si Pepelea

Related to Sanziana si Pepelea

Related ebooks

General Fiction For You