Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jurnal pentru nepoti
Jurnal pentru nepoti
Jurnal pentru nepoti
Ebook49 pages15 minutes

Jurnal pentru nepoti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Jurnal pentru nepoți

Dragi părinți și bunici,
Acest jurnal este dedicat nepoților noștri, dar voi sunteți cei care, până vor crește ei, trebuie să-i ajutați să învețe poeziile. Așa că faceți bineși citiți-l cu atenție când vă permite timpul; învățați voi întâi, ca să puteți transmite ce le-am scris sau învățați-le odată cu ei. Cum doriți!
Va pupși va iubesc!
Învățați-i întâi poeziile scurte, ușoare și cu timpul pe toate. Când vor fi mari, o să vă mulțumească.
* Puteți să înlocuiți numele folosite în poezii, cu numele copiilor / nepoțeilor voștri. Astfel vor deveni mai personaleși sper, mai plăcut de reținut.

LanguageRomână
Release dateApr 21, 2020
ISBN9780463881750
Jurnal pentru nepoti

Related to Jurnal pentru nepoti

Related ebooks

Children's Poetry For You

View More