Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris: Lotynų Amerikos balso 'La Negra' atminimui (1935-2009)
Unavailable
Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris: Lotynų Amerikos balso 'La Negra' atminimui (1935-2009)
Unavailable
Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris: Lotynų Amerikos balso 'La Negra' atminimui (1935-2009)
Ebook157 pages1 hour

Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris: Lotynų Amerikos balso 'La Negra' atminimui (1935-2009)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Argentiniečių liaudies dainininkė ir socialinė aktyvistė Mercedes Sosa buvo pasaulinio lygio atlikėja, kurios įtaka peržengė muzikos pasaulio ribas. Į juodąjį sąrašą įtraukta kaip vienas pavojingiausių aštuntojo dešimtmečio Argentinos režimui žmonių, ji tapo vargstančiųjų ir prispaustųjų pogrindžio atskaitos tašku ir demokratijos ikona, kuri savo balsu kovojo su Pietų Amerikos diktatoriais. Sosa iškilo kaip mylima Lotynų Amerikos motina ir legenda, pavadinta „Tų, kurie neturi balsų, balsu”.

Argentinos liaudies dainininkė Mercedes Sosa buvo pasaulinės klasės atlikėja, kurios įtaka gerokai peržengė muzikos pasaulio ribas. Vadinama „bebalsių balsu”, Sosa, perduodama kultūriniams, politiniams ir asmeniniams pokyčiams būtiną stiprybę ir ugnį, buvo dinamiška Lotynų Ameriką formavusi jėga.

Sosa buvo menininkė, kuri, siekdama empatiškesnio ir labiau atjaučiančio pasaulio, asmeninę kančią pavertė menu ir aktyvizmu. Šiandien jos gyvenimas yra liudininkas to, jog vieno individualaus balso herojiška galia gali turėti reikšmingą poveikį žmonių gyvenime. Šiais audringais mūsų gyvenamais laikais jos balsas mums visiems yra įkvėpimas.

„Mercedes Sosa – nepaprasta moteris” tyrinėja nepaprastos Sosos įtakos paslaptis ir atskleidžia, kaip jos auklėjimas, politinės aplinkybės ir asmeninės tragedijos suformavo jos gyvenimą ir karjerą.

Jei Jums patinka drąsios moterys ir neapdainuotos heroizmo, solidarumo ir atjautos istorijos, Jums patiks ši stiprybės pilna biografija.

„Nuoširdi ir jausminga duoklė, pagerbianti mano mamos gyvenimą” – Mercedes Sosos sūnus ir „Mercedes Sosa fondo” prezidentas Fabianas Matusas.

Per aštuonerių metų laikotarpį Anette Christensen praleido daugiau negu 7000 valandų tyrinėjimams. Šių tyrinėjimų metu ji žiūrėjo dokumentinius vaizdo klipus, skaitė straipsnius, bendravo su Mercedes Sosos šeima, draugais ir kitais menininkei artimais žmonėmis. Šiandien Anette yra pasaulyje pripažinta Mercedes Sosos ambasadorė.

LanguageLietuvių
PublisherTektime
Release dateApr 20, 2021
ISBN9788835422914
Unavailable
Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris: Lotynų Amerikos balso 'La Negra' atminimui (1935-2009)

Related to Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris

Related ebooks