Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trestii in vant
Trestii in vant
Trestii in vant
Ebook247 pages5 hours

Trestii in vant

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Destinul a făcut să mă nasc în inima singuraticei Sardinii. Dar chiar dacă m-aș fi născut la Roma sau la Stockholm, nu aș fi fost diferită. Aș fi fost mereu ceea ce sunt – un suflet pasionat de vicisitudinile vieții și care percepe limpede oamenii, așa cum sunt, crezând mereu că pot fi mai buni și că nimeni în afară de ei nu îi împiedică să creeze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Totul este ură, sânge, durere; dar poate că totul va putea fi cucerit într-o zi prin iubire și prin gânduri bune.“ Grazzia Deledda

„Inima omenească și problemele ei sunt aceleași pretutindeni. Autorul care știe să descrie în cele mai vii nuanțe natura umană și încercările ei și, mai important, care știe să cerceteze și să dezvăluie lumea inimii – un astfel de scriitor este universal, chiar dacă este restrâns la coordonatele locale.“ Arhiepiscopul Nathan Soderblom, membru al Academiei

„Personajele din romanele Graziei Deledda iubesc, păcătuiesc, suferă, se autoacuză, neagă, fug de pedeapsă, trăiesc într un neostoit, dar credibil zbucium al conștiinței, care se liniștește doar atunci când ele se resemnează și, recunoscând legea, reintră în ordine, expiându și păcatul sau, în orice caz, acceptându și soarta.“ Oana Bocșa-Mlădin

LanguageRomână
Release dateJun 26, 2015
ISBN9786067419160
Trestii in vant

Related to Trestii in vant

Related ebooks

Classics For You