Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La hotelul Bertram
La hotelul Bertram
La hotelul Bertram
Ebook254 pages4 hours

La hotelul Bertram

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Când Miss Marple vine în vacanță la Londra, găsește ceea ce căuta la hotelul Bertram: decor tradițional, servicii impecabile, brioșe pregătite ca pe vremuri și amintirile copilăriei. Dar descoperă și ceva absolut neașteptat: atmosfera inconfundabilă de pericol din spatele manierelor impecabile ale personalului și al distinșilor oaspeți ai hotelului – doamne respectabile, fețe bisericești, ofițeri în retragere și tinere ieșite de la pension. Totuși, nici măcar Miss Marple nu poate să prevadă lanțul de evenimente violente ce se declanșează atunci când un oaspete zăpăcit ajunge la aeroport în ziua greșită…

LanguageRomână
Release dateJun 6, 2015
ISBN9786067418798
La hotelul Bertram
Read preview

Related to La hotelul Bertram

Related ebooks

Mystery For You