Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moartea vine ca un sfârșit
Moartea vine ca un sfârșit
Moartea vine ca un sfârșit
Ebook255 pages4 hours

Moartea vine ca un sfârșit

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cine ar fi zis că sunt posibile crime în serie și în Egiptul antic? Numai că acolo nu se află nici Miss Marple, nici Hercule Poirot, să rezolve misterul și să descopere criminalul! Este, în schimb, Renisenb, fiica unui preot ka. Proaspătă văduvă, la o vârstă tânără, Renisenb se întoarce în casa tatălui său odată cu Nofret, concubina acestuia, care transformă întreaga gospodărie într-un cuib de viespi ce fierbe de intrigi, de ură și amenințări. Nu peste mult timp Nofret moare, și după ea, cumnata lui Renisenb și chiar doi dintre frații săi. Deodată, nimeni din casă nu mai este în siguranță, cu atât mai mult cu cât nu se poate spune dacă făptașul este din lumea asta sau din cealaltă...

LanguageRomână
Release dateJun 6, 2015
ISBN9786067418750
Moartea vine ca un sfârșit
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is known throughout the world as the Queen of Crime. Her books have sold over a billion copies in English with another billion in over 70 foreign languages. She is the most widely published author of all time and in any language, outsold only by the Bible and Shakespeare. She is the author of 80 crime novels and short story collections, 20 plays, and six novels written under the name of Mary Westmacott.

Related to Moartea vine ca un sfârșit

Related ebooks

Mystery For You