Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primele cazuri ale lui Poirot
Primele cazuri ale lui Poirot
Primele cazuri ale lui Poirot
Ebook327 pages6 hours

Primele cazuri ale lui Poirot

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Primele cazuri ale lui Poirot reprezintă o colecție de povestiri scurte întocmită de Agatha Christie, în care autoarea trece în revistă câteva dintre primele cazuri din cariera lui Hercule Poirot înainte de a-și câștiga notorietatea internațională de detectiv.

Aceste prime 18 cazuri ale lui Hercule Poirot din perioada de dinainte de a deveni faimos sunt relatate de bunul prieten al acestuia, căpitanul Hastings. Hercule Poirot era încântat să le spună oamenilor că este probabil cel mai bun detectiv din lume, așa încât această întoarcere în timp, pentru a merge pe urma celor 18 cazuri care constituie temelia reputației sale profesionale, s-a dovedit o experiență fascinantă. Aflat în zorii carierei sale, eleganța cu care Hercule Poirot dezleagă chiar și cele mai încurcate mistere răzbate puternic încă de pe acum. Cu fiecare caz în parte, Poirot își dovedește binemeritata calitate de cea mai strălucită minte din ficțiunea polițistă. Notate cu minuția și pasiunea unui cronicar talentat de către căpitanul Hastings, aceste cazuri – de la furt și jaf până la răpire și crimă – constituie toate o garanție pentru a proba, până la limita absolută, „micile celule cenușii“ ale lui Poirot curând devenite celebre.

Având o structură interioară armonioasă și redactate în stilul inconfundabil al Agathei Christie, câteva dintre povestirile din acest volum sunt nestemate bijuterii narative, cu atât mai mult cu cât una dintre ele înregistrează primul și singurul eșec din cariera lui Poirot.

LanguageRomână
Release dateJun 6, 2015
ISBN9786067418736
Primele cazuri ale lui Poirot
Read preview

Related to Primele cazuri ale lui Poirot

Related ebooks

Books Recommended For You