Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ceasul rău pe strada Hickory
Ceasul rău pe strada Hickory
Ceasul rău pe strada Hickory
Ebook228 pages3 hours

Ceasul rău pe strada Hickory

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O serie de infracțiuni minore comise într-un cămin de studenți nu par, în mod normal, genul de caz de care se ocupă Hercule Poirot. Un pantof, un inel cu diamant, o pereche de pantaloni vechi, un stetoscop și alte mărunțișuri furate, o eșarfă și un rucsac tăiate în bucăți – delicte prea neînsemnate pentru a fi anunțată poliția și chiar mai puțin demne de geniul lui Poirot. Totuși, lista acestor lucruri este atât de bizară, încât îi trezește interesul celebrului detectiv. Din nou intuiția lui se dovedește corectă, căci un simplu caz de cleptomanie pavează drumul către crimă...

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418514
Ceasul rău pe strada Hickory
Read preview

Related to Ceasul rău pe strada Hickory

Related ebooks

Mystery For You