Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Asasinarea lui Roger Ackroyd
Asasinarea lui Roger Ackroyd
Asasinarea lui Roger Ackroyd
Ebook293 pages5 hours

Asasinarea lui Roger Ackroyd

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Într-un sătuc englezesc liniștit, doamna Ferrars, despre care se bârfește că și-ar fi omorât soțul, moare la rândul ei, în împrejurări neelucidate. Sinucidere sau otrăvire? Într-o ultimă scrisoare adresată presupusului său iubit, Roger Ackroyd, ea îi dezvăluia că a fost victima unui înspăimântător șantaj. Atunci când este descoperit și cadavrul lui, nu este loc de îndoială: acesta a fost ucis. Dar de ce? O anchetă foarte dificilă pentru Hercule Poirot, care află că toată lumea – familie, servitori, vecini – pare să fi avut motiv să îl asasineze pe bogatul domn Ackroyd. Din fericire, Poirot are un asistent. Doctorul Sheppard îl însoțește în anchetele sale și consemnează toate detaliile acestora.

Unul dintre cele mai neașteptate și surprinzătoare finaluri din toată opera Agathei Christie.

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418477
Asasinarea lui Roger Ackroyd
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is known throughout the world as the Queen of Crime. Her books have sold over a billion copies in English with another billion in over 70 foreign languages. She is the most widely published author of all time and in any language, outsold only by the Bible and Shakespeare. She is the author of 80 crime novels and short story collections, 20 plays, and six novels written under the name of Mary Westmacott.

Related to Asasinarea lui Roger Ackroyd

Related ebooks

Mystery For You