Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oglinda spartă
Oglinda spartă
Oglinda spartă
Ebook284 pages4 hours

Oglinda spartă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Agitația cuprinde întregul sat St Mary Mead atunci când celebra actriță Marina Gregg cumpără o casă aici. Vine să facă un film, are de gând să se stabilească în sat și chiar va organiza o serbare! Toată lumea se grăbește să participe la petrecere. Mai puțin Miss Marple, care nu este astfel de față când o admiratoare a actriței moare după ce bea un cocktail otrăvit. Dar cine ar fi avut motiv să ucidă o femeie cam băgăreață, e drept, dar absolut inofensivă? Sau poate doza fatală de otravă era destinată chiar frumoasei Marina Gregg? Cu ajutorul relatărilor contradictorii ale martorilor și al intuiției sale fără greș, Miss Marple descoperă că uneori o întâmplare banală din trecut poate avea consecințe dezastruoase...

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418453
Oglinda spartă
Read preview

Related to Oglinda spartă

Related ebooks

Mystery For You