Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tragedie în trei acte
Tragedie în trei acte
Tragedie în trei acte
Ebook253 pages4 hours

Tragedie în trei acte

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Bătrânul și inofensivul paroh Babbington moare subit, la petrecerea organizată de un celebru actor, după ce bea un cocktail care nu conține nici o urmă de otravă. Nici măcar Hercule Poirot, aflat printre invitați, nu are vreo suspiciune legată de acest deces. Dar când un prieten al aceluiași actor moare în circumstanțe asemănătoare, nu mai este nici o îndoială că e vorba de niște asasinate. Lipsa unor motive îl pune însă în încurcătură pe Poirot. Va trebui să aibă loc o a treia crimă pentru ca detectivul să descopere o cinică punere în scenă, al cărei unic scop este să deturneze atenția anchetatorilor...

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418439
Tragedie în trei acte
Read preview

Related to Tragedie în trei acte

Related ebooks

Mystery For You