Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cu cărțile pe față
Cu cărțile pe față
Cu cărțile pe față
Ebook246 pages4 hours

Cu cărțile pe față

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Crima ca formă de artă? O idee la fel de originală ca și cel căruia îi aparține, extravagantul și bogatul domn Shaitana. Acesta îi propune lui Hercule Poirot să îi arate „exponatele“ sale în cadrul unei petreceri la care îl invită alături de alți trei specialiști în dezlegarea enigmelor și de patru ucigași care au scăpat nepedepsiți până acum. Și, așa cum se temea Poirot, ceea ce începe ca o seară captivantă de bridge devine până la urmă un joc mult mai periculos…

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418415
Cu cărțile pe față
Read preview

Related to Cu cărțile pe față

Related ebooks

Mystery For You