Răpit de pirați
Răpit de pirați
Răpit de pirați
Ebook298 pages4 hours

Răpit de pirați

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea aceasta, considerată de Henry James cel mai bun roman al lui R.L. Stevenson, atinge ceea ce însuși autorul ei numea „încununarea supremă și triumful artistului, atât prin capacitatea de a convinge, cât mai ales de a încânta“.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417067
Răpit de pirați
Read preview

Related to Răpit de pirați

Related ebooks

Reviews for Răpit de pirați

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Răpit de pirați - Stevenson Robert Louis

  TABEL CRONOLOGIC

  1850, 13 noiembrie Se naște la Edinburgh (Scoția) Robert Louis Stevenson. Tatăl său, Tomas Stevenson, era de profesie inginer de faruri.

  1863 Fiind elev, publică primele povestiri în paginile „jurnalelor" de familie și școlare.

  1867 Intră la universitate și urmează facultatea de inginerie, la dorința tatălui său. Profesia însă îi displace.

  1871 Robert Louis Stevenson preferă să studieze dreptul și se înscrie la avocatură. Dar nici dreptul nu corespunde preocupărilor sale spirituale. Din acest an datează scrierea unei serii de portrete literare și de note de călătorie.

  1873 Publică întâia lucrare de beletristică – povestirea A Lodging for the Night – A Story of Francis Villon (Găzduirea lui François Villon).

  1877 Din acest an se consacră totalmente activității literare. Trăiește mult timp când în Franța, când în California. Publică eseuri, articole, în care își expune concepțiile sale artistice.

  1877 Apare lucrarea memorialistică An Inland Voyage (O călătorie în interiorul țării).

  1879 Apare volumul de schițe și eseuri Travels with a Donkey in the Cevennes (Călătorii pe un măgar prin Cevennes).

  1880 Publică drama Deacon Brodie.

  1881 Apare culegerea de eseuri Virginibus Puerisque.

  1882 Stevenson publică Familiar Studies of Men and Books (Studii familiare despre oameni și cărți), precum și culegerea de povestiri New Arabian Nights (Noile basme arabe).

  1883 Scrie Comoara din insulă, primul său roman, o poveste de aventuri cu pirați și comori ascunse, considerat una dintre cele mai reprezentative lucrări ale lui Stevenson.

  1884–1885 Scrie și publică câteva culegeri de poeme, printre care A Child’s Garden of Verses (O grădină poetică pentru copii), nuvelele Markheim și Olalla, precum și o serie de eseuri adunate în cartea Memories and Portraits (Memorii și portrete).

  1885 Publică al doilea roman, Prince Otto, a cărui acțiune se desfășoară într-un stat imaginar, Grünewald.

  1886 Romanul Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului Hyde, una dintre cele mai celebre opere ale lui Stevenson, având la bază tema dedublării de personalitate, a inspirat numeroase filme.

  1888 Apare Săgeata neagră, roman istoric a cărui acțiune se petrece în timpul Războiului celor Două Roze, precum și romanul de aventuri Răpit de pirați, în care personajul principal, David Balfour, este un tânăr din Scoția secolului al XVIII-lea, nevoit să înfrunte vicisitudinile vieții, pentru ca într-un final să se maturizeze și să revendice moștenirea familiei.

  1889 Apare romanul Stăpânul din Ballantrae, având ca temă centrală răzbunarea și a cărui acțiune este plasată în Scoția, în America și în India.

  1893 Apar romanul Catriona (continuarea romanului Răpit de pirați), Petreceri nocturne pe insulă (note de călătorie).

  1894 Publică The Ebb-Tide, scurt roman scris în colaborare cu Lloyd Osborne.

  1894, 3 decembrie Robert Louis Stevenson se stinge din viață pe insula Samoa, unde venise în speranța atenuării suferinței de tuberculoză.

  1895 Apare postum The Vailima Letters (Scrisori din Vailima).

  AM FOST RĂPIT!

  Sunt înfățișate în această carte amintirile peripețiilor lui David Balfour în anul 1751.

  Cum a fost răpit de tâlhari și cum a naufragiat,

  Suferințele sale într-o insulă pustie,

  Pribegirea sa prin sălbatica Țară-de-Sus a Scoției,

  Legăturile sale cu Alan Breck Stewart

  Și cu alți vestiți iacobiți scoțieni

  Și tot ce a suferit de pe urma

  Unchiului său Ebenezer Balfour,

  Ce pe nedrept se numea domn pe moșia Shaws.

  Scrise de el însuși și date în vileag de către Robert Louis Stevenson.

  CAPITOLUL I

  PORNESC LA DRUM CĂTRE CONACUL SHAWS

  Voi începe povestea peripețiilor mele cu o anumită dimineață din primele zile ale lui iunie, anul Domnului l75l, când pentru cea din urmă oară am scos cheia din ușa casei tatălui meu. Pe când coboram strada, soarele prindea a săgeta culmile dealurilor, iar când ajunsesem la casa parohială, fluierau mierlele în liliacul din grădină, pâcla ce stătuse aninată în jurul văii cât mijiseră zorile începea să se ridice și să piară.

  Domnul Campbell, preotul din Essendean, mă aștepta în poarta grădinii. Ce om bun! M-a întrebat dacă mâncasem ceva de dimineață; și aflând că n-am trebuință de nimic, mi-a cuprins mâna cu amândouă mâinile dumisale și mi-a petrecut-o cu blândețe pe după brațul său.

  ― Așa, Dăvidele, băiete – mi-a spus – am să merg cu tine până la vad, să-ți arăt încotro s-o iei.

  Și am pornit împreună la drum, în tăcere.

  ― Îți pare rău că pleci din Essendean? m-a întrebat domnul Campbell după câtăva vreme.

  ― De, părinte – am răspuns eu – dacă aș ști încotro mă duc sau cam ce-are să se aleagă de mine, v-aș răspunde deschis. E bine la Essendean, adevărat, și-am petrecut aici zile foarte fericite – dar e la fel de adevărat că nici n-am mai fost până acum prin alte părți. Cum tata și mama sunt morți amândoi, n-aș fi mai aproape de dânșii la Essendean decât în regatul Ungariei – și vă spun cinstit că de-aș ști că pot ajunge om de ispravă acolo unde e să mă duc, m-aș duce bucuros.

  ― Așa-i? zise domnul Campbell. Foarte bine, Dăvidele. Atunci este de datoria mea să-ți spun ce ți-e hărăzit de soartă – pe cât îmi este cunoscut. După ce s-a prăpădit maică-ta, iar taică-tău (bun și vrednic creștin!) s-a îmbolnăvit, simțindu-și sfârșitul aproape, mi-a încredințat o anumită scrisoare, care zicea el că este moștenirea ta. „Îndată ce n-am să mai fiu – a zis – și se va fi mântuit cu desfacerea casei, și toate ale gospodăriei vor fi rânduite cum e mai bine (iar toate acestea, Dăvidele, acuma-s împlinite), dă-i băiatului meu scrisoarea aceasta în mână și îndeamnă-l s-o pornească spre conacul Shaws, nu departe de Cramond. Acela-i locul de unde mă trag și acolo se cuvine să se întoarcă băiatul meu. E un flăcău de nădejde – a spus taică-tău – și isteț. Nu mă îndoiesc că va ajunge bine și că va fi îndrăgit acolo unde se duce."

  ― Conacul Shaws! m-am mirat eu. Da’ ce legătură avea bietul taică-meu cu neamul Shaws?

  ― De! – răspunse domnul Campbell – cine poate să știe sigur, băiete, dar numele acelui neam e numele pe care-l porți și tu, acela al Balfourilor de la Shaws – un neam vechi și bine văzut – poate cam scăpătat în vremea din urmă. Taică-tău a mai fost și om învățat, după cum se cuvenea la slujba sa; nicicând n-a condus cineva școala cu mai multă vrednicie; nici n-avea purtări și vorbă de dascăl de rând; și după cum sigur că ții minte și tu, aveam mare plăcere a-l pofti la casa parohială, laolaltă cu cei de neam bun; iar celor din neamul meu, Campbellii din Kilrennet, Campbellii din Dunswire, Campbellii din Minch și altora, cu toții oameni de vază bine știuți, le era drag să stea de vorbă cu dânsul. În sfârșit, pentru a te încredința pe deplin de ce ți-am spus, iată și scrisoarea lăsată cu limbă de moarte de răposatul nostru frate întru Domnul.

  Îmi dădu scrisoarea, adresată precum urmează:

  Domniei Sale domnului Ebenezer Balfour de Shaws, la conacul dumisale de la Shaws, se va înmâna aceasta de către fiul meu, David Balfour.

  Inima-mi bătea să se spargă, cu gândul la această cale măreață ce se deschidea pe neașteptate înaintea unui flăcău de șaisprezece ani, fiul unui sărman dascăl de țară din Pădurea Ettrick.

  ― Domnule Campbell – am bâiguit – de-ai fi Domnia Ta în locul meu, te-ai duce?

  ― Fără doar și poate – zise preotul – și fără zăbavă. Mergând două zile, un flăcău voinic ca matale ar trebui s-ajungă la Cramond (care este așezat în apropiere de Edinburg). De s-ar întâmpla tot ce poate fi mai rău și înaltele-ți rude n-ar voi să te primească (căci totul mă face să cred că rude trebuie să-ți fie, și încă de sânge), n-ai avea decât să faci cale întoarsă, timp de două zile, și să bați binișor la ușa casei parohiale. Dar eu, unul, trag nădejde că vei fi bine primit (după cum gândea părintele matale) și că, după câte-s vrednic a ști, vei ajunge la timpu-ți om mare. Și acum, Dăvidele, băiatule – încheie el – îmi stă pe suflet a mă strădui să-ți fie de folos acest rămas-bun, îndemnându-te să iei aminte și să te ferești de primejdiile lumii.

  Și aici iscodi din ochi un locșor unde ar putea ședea în tihnă; dădu de un bolovan sub un mesteacăn de lângă cărare, se așeză pe el, cu o față cât se poate de gravă și băgând de seamă că soarele ne săgeta printre două culmi, se apără, învelindu-și cu batista pălăria pusă pieziș.

  Apoi, șezând astfel, cu degetul arătător ridicat, mă îndemnă mai întâi să mă feresc de o seamă de nelegiuiri care nu mă ispiteau defel și stărui să fiu sârguincios în rugăciune și în cititul Bibliei. După acestea îmi zugrăvi lăcașul cel falnic către care mă îndreptam și-mi spuse cum se cuvenea să mă port cu cei ce locuiau în el.

  ― Fii maleabil, Dăvidele, în cele fără de însemnătate, îmi zise. Ține minte că, deși de neam bun, ai avut parte de o creștere țărănească. Nu ne face de rușine, Dăvidele, nu ne face de râs! În casa ceea arătoasă și mare, cu toți slujitorii ce va fi având, mai mari și mai mărunței, arată-te pe cât se poate de plăcut, grijuliu și chibzuit, ager la minte și zgârcit la vorbă. Iar cât privește pe stăpân, adu-ți aminte că el e stăpânul. Mai mult nu-ți spun: cinste celui căruia cinste se cuvine. Bucuros te supune stăpânului; barem așa s-ar cuveni celui de vârstă fragedă.

  ― Da, părinte – am zis eu – s-ar putea să fie așa; eu, unul, vă făgăduiesc că mă voi strădui să fie așa.

  ― Bravo, foarte frumos ai vorbit, răspunse domnul Campbell din toată inima. Și acum vin la rând și cele cu însemnătate pentru starea trupului, sau cum s-ar zice, cele fără de însemnătate. Iată, am aici un pachețel care cuprinde patru lucruri. Pe când vorbea, se străduia să-l scoată din buzunarul poalelor sale. Din aceste patru lucruri, cel dintâi e partea ce ți se cuvine de drept din bruma de bani ce s-a ales de pe urma cărților și gospodăriei tatălui tău, pe care le-am cumpărat eu (după cum te-am lămurit dintru-nceput), cu gând a le vinde iarăși, cu câștig, dascălului celui nou. Celelalte trei sunt niște mărunte daruri, pe care nevastă-mea și cu mine am fi bucuroși să le primești. Cel dintâi, care e rotund, îți va plăcea desigur mai mult decât toate, acum când pornești la drum; dar, vai, Dăvidele băiețele, nu-i decât un strop de apă într-o mare; de folos îți va fi doar câțiva pași în calea ta și, la fel ca zorile, se va mistui. Cel de-al doilea, care este neted, pătrat și scris, îți va prinde bine cât vei trăi, ca un toiag de nădejde la drum și ca o perină bună sub căpătâi, când ți-e trupul bolnav. Iar cât privește pe cel de-al treilea, cu înfățișare de cub, mă rog Domnului și trag nădejde să te călăuzească până în viața mai bună, de apoi.

  După acestea se sculă în picioare, își scoase pălăria și se rugă scurt timp, cu glas tare și cu vorbe înduioșătoare, pentru un tânăr care pornește în lume; apoi, pe negândite, mă cuprinse în brațe și mă strânse foarte tare la pieptul său; mă depărtă iar, cu o lungime de braț, uitându-mi-se în ochi, cu fața frământată de mâhnire, apoi zvâcni din loc și, strigându-mi rămas-bun, o porni înapoi pe drumul pe care veniserăm amândoi, într-un fel de fugă căznită.

  Ar fi fost poate de râs pentru altul; dar mie, unuia, nu-mi venea să râd; m-am uitat după dânsul până nu s-a mai văzut – nicicând nu se opri din mersu-i zorit, nici nu privi o dată îndărăt. Atunci m-am luminat că toate astea dovedeau mâhnirea dumisale față de plecarea mea; și pe dată m-a mustrat amarnic conștiința, fiindcă eu, unul, eram prea bucuros să mă depărtez de acest sat adormit și să mă duc către un conac mare și plin de viață, printre oameni aleși, bogați și bine văzuți, de-un neam și de-un sânge cu mine.

  „Dăvidele, Dăvidele – gândeam – s-a mai văzut vreodată asemenea ticăloasă nerecunoștință? Ești tu în stare a uita vechile faceri de bine și vechii prieteni doar la auzul unui nume fălos? Vai, vai, rușinează-te!"

  Și-apoi m-am așezat pe pietroiul de pe care se ridicase adineauri bunul părinte și am deschis pachetul, să văd ce fel de daruri erau. În privința celui despre care spusese că are înfățișare de cub, n-aveam nicio îndoială; firește că era o mică Biblie, de purtat în raniță. Cel pe care-l numise rotund, am văzut că era un ban de un șiling; iar cel de-al treilea, ce urma să-mi fie de-atât de năzdrăvan folos în toate zilele vieții mele – fie că eram teafăr, fie că eram bolnav – era un petic de hârtie groasă și gălbejită, scris astfel, cu cerneală roșie:

  „Pregătirea Apei de Lăcrimioare! Ia floarea de lăcrimioare și pune-o la murat în săculețe, și-apoi bea câte o lingură-două, la nevoie. Redă graiul celor muți din dambla. E bună la umflături de mâini și picioare, întărește inima și ascute ținerea de minte; iar florile ia-le și pune-le într-un borcan bine închis și le îngroapă într-un mușuroi de furnici vreme de-o lună, apoi scoate-le și afla-vei o licoare de floare, pe care s-o păstrezi într-o cărăfioară; și-i bună, bolnav ori teafăr de ești, pentru bărbat și femeie deopotrivă."

  La urmă, scris de mâna sfinției sale, se găsea adăugat:

  „Așijderea la scrânteli, pentru frecție, iar la dureri de pântec, o lingură mare la ceas."

  Firește că am râs de sfaturile acestea, dar era un râs cam printre lacrimi și m-am grăbit să-mi anin legăturica în vârful bățului și să trec vadul, suind apoi dealul, spre ținutul de dincolo, și abia când am ajuns la cărarea verde întinzându-se largă, prin câmpul cu buruieni, am aruncat o ultimă privire către parohia Essendean, către copacii din preajma casei preotului și către frasinii înalți din cimitirul unde se odihneau tata și mama.

  CAPITOLUL II

  AJUNG LA CAPĂTUL CĂLĂTORIEI MELE

  În dimineața zilei a doua, ajungând în vârful unui deal, am văzut tot ținutul din față-mi coborând către mare; iar în mijlocul acestui povârniș, pe o creastă lungă, cetatea Edinburgului, fumegând ca o căldare cu var. Pe castel era înfipt un steag, iar în golf pluteau, ori erau ancorate, corăbii mari – și amândouă aceste amănunte, oricât de depărtate, le puteam desluși limpede, și amândouă tulburară adânc inima mea de flăcău de țară.

  Curând după aceea am ajuns la casa unui cioban, unde am fost îndreptat către împrejurimile Cramondului, și astfel, întrebând din loc în loc, am înaintat spre apusul capitalei, pe la Colinton, până ce am răzbit în șoseaua Glasgowului. Și aici, spre marea mea plăcere și uimire, am dat cu ochii de un regiment care mărșăluia în sunetul cimpoaielor, și în cadența cea mai strașnică, având la un capăt un bătrân general, roșu la față, călare pe un cal sur, iar la celălalt, o companie de grenadieri, cu pălăriile lor ca mitra papei. Toată bucuria vieții parcă mi-a năvălit în suflet la vederea tunicilor roșii și la auzul acelei muzici voioase.

  N-a mai trecut mult și mi s-a spus că mă aflu în parohia Cramond, și-am început de-aici înainte să întreb de conacul Shaws. Iată o vorbă care părea să-i uimească pe cei întrebați. La început am crezut că înfățișarea mea nevoiașă, în veșmintele mele de țară, prăfuite de drum, părea nepotrivită cu măreția locului către care mă îndreptam. Dar după ce vreo doi-trei inși îmi aruncară aceeași privire și același răspuns, a început să-mi intre în cap că nu era lucru curat cu neamul Shaws.

  Pentru a scăpa mai degrabă de această teamă, mi-am schimbat felul de-a întreba; și iscodind un om de treabă ce se apropia pe un drumeag, mânându-și carul, l-am întrebat dacă auzise vreodată de un conac cu numele de Shaws.

  El opri carul și se uită la mine ca și ceilalți.

  ― Îhî, zise. Da’ de ce-ntrebi?

  ― E un conac mare? am întrebat eu.

  ― Firește, zise el. E coșcogea conacul.

  ― Așa, da’ oamenii care locuiesc în el?

  ― Oameni? a strigat el. Ori nu ești zdravăn la minte? Nu-s oameni acolo – să le zici oameni.

  ― Cum? eu de colo. Dar domnul Ebenezer?

  ― Aha, ăla, zise omul; el e stăpânul, firește, dacă pe dânsul îl cauți. Da’ ce treabă ai acolo, flăcăule?

  ― Am motive să cred că-mi voi putea face un rost, am răspuns eu, cât se poate de cuviincios.

  ― Ce face? strigă căruțașul, atât de răstit, încât până și calul său tresări. Apoi: De, flăcăiașule, nu-i treaba mea, da-mi pari băiat de treabă după vorbă și, de vrei să-mi asculți sfatul, ferește-te de conacul Shaws.

  Următorul peste care am dat a fost un omuleț curățel, cu o falnică perucă albă; se vedea cât de colo că era un bărbier pe cale să facă ocolul mușteriilor; și cum știam că bărbierii sunt tare flecari, l-am întrebat pe șleau ce fel de om era domnul Balfour de la Shaws.

  ― Bâr, bâr, bâr – făcu bărbierul – acela nu-i om, nu-i om de fel; și începu să mă iscodească foarte șiret ce treabă aveam; dar cu mine își găsise nașul – și-și urmă calea către mușteriul următor, știind cât știuse și mai înainte.

  E greu de spus ce lovitură primiseră visurile mele. Cu cât erau învinuirile mai nelămurite, cu atât îmi plăceau mai puțin, căci cu atât mai mult lăsau câmp liber închipuirii. Ce fel de conac mare era acesta, ca toți din parohie să tresară și să se holbeze la mine când întrebam de drumul într-acolo? Și ce fel de bărbat de neam, încât reaua sa faimă să fie astfel răspândită pe toate drumurile? Dacă un ceas de mers m-ar fi dus înapoi la Essendean, m-aș fi lăsat pe loc păgubaș de isprava către care pornisem și m-aș fi înapoiat la casa preotului. Dar după ce mersesem cale atât de lungă, de rușine, dacă nu de altceva, nu puteam da bir cu fugiții până nu mă încredințam cu ochii mei care era adevărul; și măcar din respect față de mine însumi, dacă nu din altă pricină, eram dator să merg până la capăt; și oricât îmi plăcea de puțin ceea ce auzeam, și oricât mergeam acum de încet, de întrebat tot mai întrebam și de înaintat tot înaintam.

  Soarele era către asfințit, când m-am întâlnit cu o femeie voinică, oacheșă și mohorâtă la față, care se căznea să coboare o coastă. Și dânsa, când auzi obișnuita-mi întrebare, odată se întoarse ca arsă, mă însoți până la culmea ce tocmai o coborâse și arătă cu mâna către o namilă de clădire ridicându-se golașă pe o fâșie de verdeață, în fundul văii celei mai apropiate. Ținutul din juru-i era plăcut la vedere, împrejmuit de dealuri mărunte și presărat cu îmbietoare ape și păduri; iar bucatele de pe câmp, mie, unuia, îmi păreau minunat de bogate. Dar casa însăși arăta ca o ruină; niciun drum nu ducea până la ea, niciun fum nu se vedea înălțându-se din vreunul din hogeaguri și nici pomeneală nu era de ceva care să fi semănat a grădină.

  ― Ăsta e? am întrebat cu inima cât un purice.

  Peste fața femeii fulgeră o mânie cruntă.

  ― Ăsta-i conacul Shaws! strigă ea. Cu sânge a fost zidit; sânge i-a curmat zidirea, sânge are să-l doboare. Uite aici! Îl scuip și-l blestem! Neagră fie-i căderea! De-l vezi pe stăpână-su, spune-i ce-ai auzit; spune-i că a una mie două suta și nouăsprezecea oară Janeta Clouston i-a blestemat ființa și casa, staulul și grajdul, slujitorul și oaspetele, feciorul și soața, fata de măritat și pruncul – tot ce va fi având – neagră, neagră fie-le pieirea!

  Și femeia, al cărei glas se prefăcuse într-un descântec hâd de ursitoare, o zbughi din loc și pieri. Eu rămăsesem ca țintuit, simțind cum mi se zbârlește părul în cap. În zilele acelea, oamenii mai credeau în vrăjitoare și tremurau când auzeau un blestem, iar acesta, nimerindu-se într-o asemenea clipă, ca o piază rea ce-ar fi voit să mă oprească din drum, până a nu-mi atinge ținta, îmi înmuie picioarele. M-am așezat jos, neputându-mi lua ochii de la conacul Shaws. Cu cât priveam mai mult, cu atât mai plăcut îmi părea ținutul, împodobit cum era cu tufișuri de măceș în floare, cu poienile presărate cu trifoi; pe cer, un mândru stol de stăncuțe; pământul, după toate semnele, darnic – și clima blândă. Dar șandramaua aceea de casă, în mijlocul său, nu-mi plăcea defel – prea se împotrivea închipuirilor mele.

  Săteni treceau pe lângă mine înapoindu-se de la câmp, pe când ședeam așa, la marginea șanțului, dar eu n-aveam curaj să le dau binețe. În cele din urmă, soarele asfinți și atunci am zărit înălțându-se pe cerul gălbui un sul de fum, care, după cât îmi părea, nu era mult mai gros ca fumul unei lumânări; totuși, iată un fum – și asta însemna foc, și căldură, și bucate calde, și vreun locuitor în viață, care trebuie să-l fi aprins. Gândurile acestea îmi întăriră de minune inima, mai mult, fără îndoială, decât un urcior plin cu apa de lăcrimioare din care doamna Campbell îmi hărăzise pentru viitor o provizie atât de mare.

  Așa c-am pornit-o înainte, pe-un firicel de drum ce se deslușea prin iarbă, și care dădea spre locul unde mă aflam. Adevărat că prea era neumblată acea cărăruie ca s-o poți lua drept singurul drum către o casă locuită, dar altul nu se vedea. Curând mă aduse până în fața unor stâlpi de piatră, cu o căsuță de portar alături, fără acoperiș și cu semnele familiei în vârf. Fără îndoială, era menită să fie intrarea cea mare, dar rămăsese neterminată; în locul porților de fier, meșteșugit lucrate, erau puse două garduri de nuiele împletite, legate de-a curmezișul cu o funie de paie; cum nu se afla niciun zid de grădină și nici pomeneală de vreo alee, poteca de care mă țineam trecea nestingherită de partea dreaptă a stâlpilor și-și urma drumul către casă.

  Cu cât mă apropiam de aceasta, cu atât mi se părea mai mohorâtă. Avea înfățișarea aripii stinghere a unei clădiri ce nu fusese niciodată isprăvită. Unde ar fi trebuit să-i fie capătul, caturile de sus își căscau golurile și se profilau pe cer, cu trepte și scări de piatră neterminate. Multe dintre ferestre n-aveau geamuri și zburau prin ele lilieci, când înăuntru, când afară, ca porumbeii în jurul adăposturilor lor.

  Începuse să se înnopteze când am ajuns aproape de casă; și în trei dintre ferestrele de jos, care erau la foarte mare înălțime, înguste și bine zăvorâte cu drugi, prinse a licări lumina nestatornică a unui foc firav.

  Iată palatul către care venisem! Iată pereții îndărătul cărora trebuia să-mi găsesc noi prieteni și să-mi pun temeliile norocului meu în viață! Cum?! Dar în casa tatălui meu, de pe malul Essenului, focul din vatră și luminile sclipitoare se vedeau de la o poștă, și ușa se deschidea la bătaia oricărui cerșetor!

  M-am apropiat grijuliu și, tot trăgând cu urechea, am auzit pe cineva zdrăngănind cu niște vase – și, la răstimpuri, o tuse măruntă, uscată și aprigă; dar nicio vorbuliță, niciun lătrat de câine măcar.

  Ușa, după cum puteam vedea în lumina tulbure, era o scândură mare, întărită toată în cuie. Am ridicat mâna și am ciocănit o dată, pe când inima abia-mi mai bătea. Apoi am stat locului și-am așteptat. Casa se cufundase într-o tăcere de moarte: trecuse un minut întreg și nimic nu mișca, doar liliecii deasupra capului meu. Am bătut iarăși, și iarăși am ascultat. Între timp, urechile mi se obișnuiseră într-atâta cu tăcerea, încât auzeam ticăitul ceasului dinăuntru numărând încet secundele, dar oricine se va fi aflat în acea casă stătea neclintit și de bună seamă își ținea și răsuflarea.

  Stăteam la îndoială dacă s-o iau sau nu la fugă, dar până la urmă învinse mânia și, în loc să fug, am început să bat de zor cu picioarele și cu pumnii în ușă și să strig în gura mare după domnul Balfour. Când ciocăneam și strigam mai cu foc, am auzit tusea deasupra capului meu; am sărit înapoi și m-am uitat în sus, și-am văzut, la una dintre ferestrele catului întâi, capul unui om cu o scufie lungă de noapte și gura unei puști.

  ― E-ncărcată, spuse un glas.

  ― Am venit aici cu o scrisoare – am zis eu – către domnul Ebenezer Balfour de la Shaws. Domnia Sa e aici?

  ― De la cine e scrisoarea? întrebă omul cu

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1