Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inteligența. Reacționează creativ la prezent
Inteligența. Reacționează creativ la prezent
Inteligența. Reacționează creativ la prezent
Ebook227 pages4 hours

Inteligența. Reacționează creativ la prezent

By Osho

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Inteligența nu e ce crezi În primul rând, trebuie să știi că intelectualitatea nu e inteligență. A fi intelectual înseamnă a fi fals; intelectualitatea este inteligență simulată. Ea nu este reală din cauză că nu e a ta, e împrumutată. Inteligența este dezvoltarea conștiinței interne. Ea nu are nici o legătură cu cunoștințele, are legătură cu meditația. Un om inteligent nu acționează pe baza experienței trecute; el acționează în prezent, în funcție de condițiile prezente. El nu reacționează, ci răspunde. De aceea, este întotdeauna imprevizibil; niciodată nu poți fi sigur ce urmează să facă.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414134
Inteligența. Reacționează creativ la prezent
Read preview

Read more from Osho

Related authors

Related to Inteligența. Reacționează creativ la prezent

Related ebooks

New Age & Spirituality For You