Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regii blestemați 6. Crinul și leul
Regii blestemați 6. Crinul și leul
Regii blestemați 6. Crinul și leul
Ebook406 pages7 hours

Regii blestemați 6. Crinul și leul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Carol al IV-lea tocmai a murit, iar odată cu dispariția lui dinastia capețiană se stinge, împlinind astfel blestemul templierilor. Deschizându-i calea spre tron vărului său Filip, din dinastia de Valois, Robert d’Artois se așteaptă să primească în schimb pământurile familiei sale, pentru care nu s-a dat în lături nici de la realizarea de falsuri, nici de la sperjur sau crimă. Dar trădările sunt departe de a se fi terminat, iar contele Robert este nevoit să fugă din țară și să ceară adăpost în Anglia. Săbiile se ascut iar, leul se trezește, și un nou pretendent la tron amenință încă o dată Franța...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412284
Regii blestemați 6. Crinul și leul

Read more from Druon Maurice

Related to Regii blestemați 6. Crinul și leul

Related ebooks

Historical Fiction For You