Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regii blestemați 5. Lupoaica Franței
Regii blestemați 5. Lupoaica Franței
Regii blestemați 5. Lupoaica Franței
Ebook430 pages8 hours

Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Crime, războaie și trădări, minciuni și senzualitate, prăbușirea unei mari dinastii și intrigile politice care au influențat decisiv istoria Franței.

O evadare din Turnul Londrei. O revoltă condusă de o regină pentru a-și alunga de pe tron propriul soț. O crimă atroce săvârșită asupra unui suveran. Întemnițat de Eduard al II-lea al Angliei, Roger Mortimer evadează, găsind adăpost și sprijin în Franța. Isabella, soția regelui, i se alătură, iar povestea de dragoste dintre lupoaica Franței și conducătorul baronilor englezi rebeli va pecetlui soarta acestuia din urmă. Se pare că fiica Regelui de Fier a dus peste Canalul Mânecii blestemul templierilor...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412260
Regii blestemați 5. Lupoaica Franței
Read preview

Read more from Druon Maurice

Related to Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

Related ebooks

Books Recommended For You