Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regii blestemați 2. Regina sugrumată
Regii blestemați 2. Regina sugrumată
Regii blestemați 2. Regina sugrumată
Ebook298 pages5 hours

Regii blestemați 2. Regina sugrumată

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Filip al IV-lea a murit, iar la tron îi urmează un rege slab, Ludovic al X-lea Arțăgosul, a cărui soție este închisă pentru adulter. Ludovic nu are moștenitor și nici nu se poate recăsători atât timp cât Margareta este în viață. În vreme ce creștinătatea așteaptă alegerea unui nou papă, iar poporul moare de foame, rivalitățile, intrigile și comploturile sfâșie curtea Franței și îi conduc pe nobili, prelați, bancheri și pe rege însuși într-un impas din care nu vor putea ieși decât prin crimă…

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412208
Regii blestemați 2. Regina sugrumată
Read preview

Read more from Druon Maurice

Related to Regii blestemați 2. Regina sugrumată

Related ebooks

Books Recommended For You