Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regii blestemați 3. Otrăvurile coroanei
Regii blestemați 3. Otrăvurile coroanei
Regii blestemați 3. Otrăvurile coroanei
Ebook290 pages4 hours

Regii blestemați 3. Otrăvurile coroanei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce a pus să-i fie ucisă prima soție, Ludovic al X-lea Arțăgosul se căsătorește cu frumoasa și cucernica prințesă Clémence a Ungariei. Viitorul coroanei pare în sfârșit asigurat, iar onoarea regelui, reparată. Un război dezastruos împotriva flamanzilor, ambițiile puternicilor nobili și incapacitatea regelui de a guverna amenință însă stabilitatea regatului. În cele din urmă, nimeni nu este imun la otravă… Pentru prima dată după trei sute de ani, un rege al Franței moare fără a lăsa un moștenitor de sex masculin.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412222
Regii blestemați 3. Otrăvurile coroanei

Read more from Druon Maurice

Related to Regii blestemați 3. Otrăvurile coroanei

Related ebooks

Historical Fiction For You