Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regii blestemați 1. Regele de fier
Regii blestemați 1. Regele de fier
Regii blestemați 1. Regele de fier
Ebook349 pages6 hours

Regii blestemați 1. Regele de fier

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Regii blestemați are de toate: regi de fier și regine sugrumate, războaie și trădări, minciuni și senzualitate, înșelătorii, rivalități de familie, blestemul cavalerilor templieri, bebeluși schimbați la naștere, femei-lup, prăbușirea unei mari dinastii, iar toate acestea (sau mare parte din ele) sunt luate direct din paginile de istorie. Și, credeți-mă, familiile Stark și Lannister nu sunt mai interesante decât Capețienii și Plantageneții. Fie că ești pasionat de istorie sau de literatura fantasy, nu vei putea lăsa din mână romanele lui Druon: este Urzeala tronurilor în original.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412185
Regii blestemați 1. Regele de fier

Read more from Druon Maurice

Related to Regii blestemați 1. Regele de fier

Related ebooks

Historical Fiction For You