Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regii blestemați 7. Când un rege pierde Franța
Regii blestemați 7. Când un rege pierde Franța
Regii blestemați 7. Când un rege pierde Franța
Ebook377 pages7 hours

Regii blestemați 7. Când un rege pierde Franța

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Vanitos, crud, nehotărât și incompetent, regele Ioan al II-lea cel Bun, din dinastia Valois, stăpânește, comițând greșeală după greșeală, o țară aflată în gravă criză. Sub domnia sa tumultuoasă, Războiul de 100 de Ani se întețește, facțiunile nobililor se luptă între ele, foametea amenință poporul, impozitele sunt zdrobitoare, iar ciuma face ravagii. O epopee nefericită și sângeroasă, la capătul căreia are loc dezastrul de la Poitiers, bătălia în care regele Franței este luat prizonier de către englezi.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067411942
Regii blestemați 7. Când un rege pierde Franța

Read more from Druon Maurice

Related to Regii blestemați 7. Când un rege pierde Franța

Related ebooks

Historical Fiction For You