Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anii
Anii
Anii
Ebook487 pages8 hours

Anii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Considerat de autoare cel mai plin de „viață adevărată“, de „carne și sânge“, romanul Anii nu poate fi analizat totuși în afara oricăror referiri la alte cărți de ficțiune ale Virginiei Woolf. Văzut de critici drept cel mai „bogat“ roman al autoarei, e drept unul cu totul nereprezentativ pentru modernismul său literar, Anii rămâne o carte esențiala în înțelegerea de ansamblu a operei Virginiei Woolf, nu în ultimul rând o reconstituire minuțioasă, plină de amănunte de epocă, a cinci decenii de viața privată din istoria Marii Britanii.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066869621
Anii
Read preview

Related to Anii

Related ebooks

Books Recommended For You