Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poezii
Poezii
Poezii
Ebook505 pages6 hours

Poezii

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Am citit de multe ori în presă, în ultimele decenii, și am fost eu însumi întrebat în mai multe rânduri, dacă Eminescu este depășit sau nu ca poet. Nu-i o întrebare comodă, dar, în fond, chestiunea se poate discuta. Orice operă întâmpină legea mutației estetice și orice scriitor se confruntă cu sensibilitatea generațiilor ce-i urmează. Eminescu rezistă de aproape 150 de ani acestei confruntări. Românii s-au regăsit, în partea lor cea mai frumoasă, în poezia lui și tot ei au creat o legendă în jurul iubirilor și suferințelor sale. Mitul Eminescu e susținut, desigur, de poezia lui.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066868785
Poezii
Read preview

Read more from Mihai Eminescu

Related to Poezii

Related ebooks

Classics For You