Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului
Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului
Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului
Ebook567 pages11 hours

Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ne-am întors la normalitatea geopoliticii și vedem o serie de state care contestă aranjamentul post ‘90. Deși niciodată nu a fost un aranjament acceptat de aceste puteri. Rusia nu a acceptat niciodată extinderea NATO, pentru că a fost prea slabă să se opună. Acum poate să facă probleme. Pentru a înțelege evenimentele actuale – conflicte religioase, războaie, instabilitate politică –, e de ajuns să aruncăm o privire asupra hărții, spune Robert D. Kaplan. Autorul readuce la viață teoriile unor cunoscuți geopoliticieni, susținând că harta este cea care oferă primele indicii pentru a discerne o logică istorică legată de ce are să urmeze și aplicând în mod strălucit aceste idei la crizele din Europa, Rusia, China, subcontinentul indian, Turcia, Iran și Orientul Mijlociu arab.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866965
Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului

Related to Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului

Related ebooks

Politics For You