Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inchiziția. O istorie a terorii în secolele al XV-lea - al XVIII-lea
Inchiziția. O istorie a terorii în secolele al XV-lea - al XVIII-lea
Inchiziția. O istorie a terorii în secolele al XV-lea - al XVIII-lea
Ebook672 pages11 hours

Inchiziția. O istorie a terorii în secolele al XV-lea - al XVIII-lea

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Inchiziția spaniolă, poate cea mai temută instituție din istoria omenirii, a fost înființată în 1478 de Regii Catolici, Ferdinand și Isabella, și abolită abia în 1834, odată cu Războaiele Napoleoniene. Spre deosebire de Inchiziția medievală din restul Europei, cea din Spania și Portugalia s-a răspândit în coloniile iberice din Asia, Africa și America de Sud, ajungând să terorizeze, timp de peste trei secole, nu mai puțin de patru continente.

Care au fost însă motivele înființării ei? De ce provoca atâta teamă? Cine erau victimele torturate și arse în autodafeuri? Toby Green readuce la viață această perioadă a istoriei cu ajutorul uriașei arhive inchizitoriale păstrate și prezintă nenumărate cazuri judecate de Sfântul Oficiu, de la arhiepiscopi la oameni obișnuiți, victime inocente ale unui sistem diabolic. Deși înspăimântătoare, aceste povești sunt un exemplu al rezistenței spiritului uman în fața absurdului și a răului. Toby Green ne dezvăluie mecanismele prin care pot apărea persecuția și teroarea, dar și felul în care pot fi evitate. Inchiziția este un avertisment venit din trecut, o lecție a istoriei pentru noi toți!

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866941
Inchiziția. O istorie a terorii în secolele al XV-lea - al XVIII-lea

Related to Inchiziția. O istorie a terorii în secolele al XV-lea - al XVIII-lea

Related ebooks

Modern History For You

View More